100 bài tập đếm và thực hiện phép So sánh (PHẠM VI 10)

Giá bán: Liên hệ

Tác giá: Daytretainha.com

Loại giấy: Plastic hoặc Giấy thường

Mô tả sản phẩm

Tập 100 bài tập đếm và thực hiện phép So sánh (PHẠM VI 10) sẽ giúp trẻ rèn luyện khả năng đếm và thực hiện được những phép so sánh đơn giản đến hức tạp trong phạm vi 10.

Các bài tập đã được ép plastic và đóng gáy xoăn, giúp cho trẻ có thể làm đi làm lại và tẩy xóa thoải mái. Loại bút dùng sẽ là bút lông bảng WB 02 được bán rất nhiều ở các cửa hàng văn phòng phẩm.

100 bài dày 30 trang, được in màu toàn bộ và với hình ảnh đa dạng thu hút trẻ sử dụng tập bài tập này để học. 100 bài tập này được ép plastic để trẻ có thể thực hành nhiều lần cho thành thạo các chủ đề đang được học.

Sản phẩm tương tự

Rate this post
Chat hỗ trợ
Chat ngay