100 NGÀY TỔ CHỨC AUTISM SPEAKS

Bởi

Con bạn đã được chẩn đoán là tự kỷ hoặc rối loạn phổ tự kỷ và bạn đã tìm sự giúp đỡ.
Đây là điểm bước ngoặc quan trọng cho một cuộc hàng trình dài. Đối với vài gia đình, nó
có thể là điểm khi đã trải qua cuộc tìm kiếm câu trả lời dang nan, bây giờ đã được cho
một cái tên, một cái tên có thể bạn không biết đó là gì nhưng bạn đã có tên chẩn đoán. Có
lẽ bạn đã nghi ngờ đó là tự kỷ nhưng hy vọng rằng việc đánh giá sẽ cho câu trả lời khác
đi. Nhiều gia đình cho biết cảm xúc của họ lẫn lộn giữa đau buồn và nhẹ nhõm vì con đã
được chẩn đoán. Bạn có thể cảm thấy hoàn toàn bị choáng ngợp. Bạn cũng có thể cảm
thấy nhẹ nhõm vì biết rằng mối quan tâm dành cho con là hợp lý. Bất cứ cảm xúc nào của
bạn, bạn hãy biết rằng có hàng ngàn cha mẹ cũng đang chia sẻ hành trình giống như bạn.
Bạn không đơn độc. Có lý do để hy vọng. Luôn có sự giúp đỡ. Bây giờ bạn đã có chẩn
đoán, câu hỏi bây giờ là: bạn đi tiếp đến đâu? Cuốn sổ tay này để giúp bạn thực hiện điều
tốt nhất cho con bạn trong 100 ngày tiếp theo trong cuộc đời của con bạn. Nó tập hợp
những thông tin và tư vấn từ những chuyên gia đang tôn trọng và tin cậy về tự kỷ và các
cha mẹ giống như bạn.

Link download tài liệu

Download tài liệu

Nguồn: tranvancong

Rate this post

Bạn cũng có thể thích

Chat hỗ trợ
Chat ngay