4 mục tiêu cho quá trình trị liệu ngôn ngữ

Bởi

Hiệp Hội Nghiên Cứu Quốc Gia (Hoa Kỳ) đã thảo 4 mục tiêu cho quá trình trị liệu ngôn ngữ:

  1. Chữa trị sớm (trong đời trẻ) và chữa trị thường xuyên là tốt nhất.
  2. Chữa trị nên dựa nên những lãnh vực thực tế cho đời sống của trẻ.
  3. Khả năng tự ứng nên được khuyến khích khi mà khả năng truyền thông phát triển.
  4. Mỗi kỹ năng nên được ứng dụng vào nhiều tình thế trong cuộc sống của trẻ.

Đã có những mục tiêu trị liệu ngôn ngữ như thế, các phương thế để đạt đến mục tiêu sẽ rất đa dạng. Có phương pháp liên quan việc đến gặp các chuyên viên (có bằng hành nghề) trong khi một phương pháp khác có thể có các lần chuyên viên đến nhà.

Phương pháp trị liệu ngôn ngữ thứ nhì thường có hiệu lực hơn vì không phải đưa trẻ đến một môi trường không quen thuộc và vì thế có thể chú tâm hơn trên phương pháp điều trị. Tuy nhiên, những lần chuyên viên đến nhà riêng là phương pháp tốn kém tài chánh.

Rate this post

Bạn cũng có thể thích

Chat hỗ trợ
Chat ngay