Bộ bài tập luyện tập thực hiện phép trừ

Bộ bài tập này giúp bé luyện tập khả năng đếm vật và thực hiện phép tính phạm vi 10 cả hàng ngang và hàng dọc

Giá bán

80k/1 bộ

Các bộ bài tập khác
Chat hỗ trợ
Chat ngay