Bộ bài tập nhận biết phương hướng và các cặp trái ngược (4-5 tuổi)

Bộ bài tập này giúp bé nhận biết phương hướng và các cặp trái ngược như to nhỏ, cao thấp, dài ngắn, nóng lạnh, nhanh chậm.

Giá bán

80k/1 bộ

Các bộ bài tập khác
Chat hỗ trợ
Chat ngay