Các biểu hiện của chứng mất ngôn ngữ

Bởi

Các chuyên viên ngôn ngữ thường phân biệt giữa khái niệm lời nói và ngôn ngữ:

 • Khi một người gặp khó khăn trong việc phát ra từ ngữ, phát âm, ta nói rằng người này có vấn đề về lời nói.
 • Khi một người khó khăn khi chọn từ ngữ, hoặc ráp câu hoặc khi muốn hiểu nghĩa của chúng, ta nói người này có vấn đề về ngôn ngữ.

Chứng mất ngôn ngữ trước tiên là một chứng bệnh về ngôn ngữ mà đi kèm theo nó thường là các vấn đề về lời nói ; nó cũng bao gồm các vấn đề liên quan đến việc thể hiện cũng như khả năng hiểu ngôn ngữ.

Thường thì chứng mất ngôn ngữ bắt đầu khi bệnh nhân không thể gọi tên sự vật, không nhớ được tên người thân, không thể trả lời rõ ràng dù chỉ là từ « không » hay « có ».

Người bệnh mất ngôn ngữ thậm chí không thể hoặc gặp khó khăn trong việc :

 • Nói
 • Hiểu
 • Đọc
 • Viết

Chứng mất ngôn ngữ gây ảnh hưởng cho cuộc sống của người bệnh và mọi người thân trong gia đình trong việc:

 • Đối thoại
 • Điện thoại
 • Coi TV
 • Nghe radio
 • Đọc báo
 • Viết thư
 • Tính toán
 • Tự lo liệu ở những nơi lạ

Tuy nhiên, xin hãy lưu ý: Mất ngôn ngữ không phải hậu quả của một chứng bệnh tâm thần, loạn trí hay các chứng bệnh về tâm lý.

Mất ngôn ngữ không phải hậu quả của bệnh điếc, hay do các bệnh về cơ quan phát âm.

Người bệnh mất ngôn ngữ có thể tư duy hoặc giao tiếp nếu ta giúp họ thể hiện điều họ muốn !

Nguồn: canthiepsomhcm.edu.vn

Rate this post

Bạn cũng có thể thích

Chat hỗ trợ
Chat ngay