Can thiệp hành vi toàn diện cho trẻ em

Bởi

Mô tả chung: 

Phương pháp trị liệu hành vi toàn diện cho trẻ em bao gồm những can thiệp về hành vi ở mức độ sâu, hướng tới các kỹ năng thiết yếu mà trẻ tự kỷ thường gặp khó khăn (giao tiếp, xã hội, học tập, vv) Những phương pháp này thường được biết đến với tên gọi ABA (Phân tích hành vi ứng dụng) hoặc EIBI (Can thiệp sớm và chuyên sâu về hành vi)

Đối tượng: 

Phương pháp này đã được chứng minh có hiệu quả đối với :

– Trẻ từ 0-9 tuổi

– Được chẩn đoán rối loạn phổ tự kỷ

– Cần cải thiện kỹ năng giao tiếp, tương tác, kỹ năng chơi và vận động, các chức năng về nhận thức, các vấn đề về hành vi cũng như các triệu chứng khác có liên quan tới tự kỷ

Mô tả chi tiết: 

Các nghiên cứu đề xuất phương pháp can thiệp hành vi toàn diện cho trẻ em có hiệu qua hơn các chương trình kết hợp hay chương trình truyền thống tại các trường mầm non và trường chuyên biệt. Mặc dù các trung tâm điều trị có thể đưa ra các chương trình can thiệp hành vi khác nhau, các chương trình này thường có một số đặc điểm chung như:

– Ở mức độ chuyên sâu và tăng cường, gồm 25-40 giờ trị liệu mỗi tuần và thông thường kéo dài 2-3 năm/

– Nhằm cải thiện các triệu chứng của tự kỷ dựa trên các quan sát, số liệu đã thu thập

– Sử dụng các kỹ thuật phân tích hành vi ứng dụng trong các tương tác giữa người trị liệu và trẻ, thường 1 thầy-1 trò

– Các hướng dẫn được thiết kế riêng cho mỗi cá nhân và áp dụng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau: tại nhà, nơi công cộng, lớp hòa nhập, lớp đặc biệt

– Có thể kết hợp các gói can thiệp khác như Can thiệp cùng chú ý, Làm mẫu, Giảng dạy tự nhiên, Lên lịch trình, vv…

Ví dụ:

Do tương đối phức tạp, khó có thể đưa ra một ví dụ bao quát được hết các khía cạnh của phương pháp. Các hướng dẫn cho trẻ nên linh hoạt tùy thuộc vào khả năng giao tiếp và nhận thức, kỹ năng xã hội và kỹ năng thích ứng của trẻ, cũng như các vấn đề về hành vi gây trở ngại cho việ học các kỹ năng mới và áp dụng trong các môi trường khác nhau. Dưới đây là một ví dụ về sự tiến bộ của trẻ thông qua một chương trình can thiệp hành vi toàn diện

Billy bắt đầu chương trình can thiệp toàn diện khi em lên 3 tuổi. Chương trình này bao gồm 40 giờ can thiệp mỗi tuần tại nhà, trường và các nơi công cộng. Phần lớn thời gian trị liệu của Billy được dùng để dạy em cách hỏi về thức ăn một cách phù hợp, cách chia sẻ đồ chơi, cách xử sự khi nóng giận, và cách làm theo chỉ dẫn. Các kỹ năng này được chia nhỏ thành từng bước và Billy học từng bước một. Việc hướng dẫn được tiến hành vào giờ ăn nhẹ và ăn trưa, trong khi vui chơi, cũng như ở nhà, ở siêu thị và nhiều địa điểm khác. Cha mẹ, thầy cô và người trị liệu được tập huấn và là người đưa ra hướng dẫn cho Billy. Sau một năm tham gia chương trình, Billy đã học được nhiều kỹ năng mới. Lúc này trọng tâm của chương trình chuyển sang việc dạy Billy sử dụng các kỹ năng đã học được trong những hoàn cảnh khác nhau, với các vật dụng khác nhau, và với những người lạ. Ví dụ, dưới sự hướng dẫn của một người trị liệu, Billy tương tác với các bạn trong các nhóm nhỏ và thực hành các mở đầu một cuộc hội thoại, nhờ các bạn khác trông hộ đồ chơi, và chơi theo lượt trong các trò chơi.

Nhóm Dịch CLB RUBIC

Nguồn: A Parent’s Guide to Evidence-Based Practice and Autism

Rate this post

Bạn cũng có thể thích

Chat hỗ trợ
Chat ngay