Câu 29. Phân tích hành vi ứng dụng (ABA) là gì

Bởi

Can thiệp về hành vi là những hoạt động, quá trình, hay chương trình được thiết kế để thay đổi hành vi của trẻ tự kỷ.  Cơ sở lý thuyết của những phương pháp can thiệp về hành vi có thể giải thích đơn giản là những hành vi được củng cố (thưởng) sẽ tái diễn thường xuyên hơn là những hành vi bị bỏ qua hoặc bị phạt.

Việc sử dụng hệ thống các phần thưởng và thử nghiệm để thay đổi hành vi trong một hoàn cảnh nhất định,  hoặc vì một nhiệm vụ cụ thể được gọi là điều kiện hóa hành vi hay điều chỉnh hành vi. Chương trình điều chỉnh hành vi đã được phát triển và sử dụng trong điều trị tự kỷ. Phương pháp thông dụng nhất và có thể coi là hữu hiệu nhất được gọi là Phân tích hành vi ứng dụng. Iva

r Lovaas, giáo sư tâm lý tại trường Đại học California (Los Angeles), là người đầu tiên phát triển chương trình này và được

coi là cha đẻ của phân tích hành vi ứng dụng ABA. Giáo sư Lovaas hiểu tầm quan trọng của việc tạo ra một quá trình củng cố tích cực sự hình thành những hành vi mong muốn. Ông còn lí thuyết hóa rằng mỗi tương tác với trẻ tự kỷ  là một dịp để chúng ta hoặc là củng cố những hành vi tốt, hoặc là phớt lờ chúng, dẫn đến những hành vi khó chấp nhận hơn. Ông cho rằng các trường học và bệnh viện thời đó đưa ra những chương trình trị liệu vừa chưa đủ cường độ vừa chưa đủ thời lượng. Ông cần phát triển một chương trình để tăng số lượng cũng như thời lượng của những tương tác về hành vi. Với những phát hiện này, giáo sư Lovaas đưa ra công thức về một chương trình trị liệu và giáo dục toàn diện mà sau này phát triển lên thành ABA.

ABA là thiết kế, tiến hành và đánh giá của những điều chỉnh trong môi trường để có được những tiến bộ đáng kể trong hành vi xã hội. ABA bao gồm việc quan sát trực tiếp, đo lường, và phân tích mối quan hệ giữa môi trường và hành vi.

Trong hình thức trị liệu này, người trị liệu sẽ đưa ra một nhiệm vụ cho đứa trẻ. Mỗi nhiệm vụ cho trẻ bao gồm một yêu cầu thực hiện một hành động cụ thể, phản hồi từ đứa trẻ, và phản hồi từ phía người trị liệu. Nhiệm vụ được chia nhỏ thành nhiều phần hoặc nhiều lần. Mỗi khi một nhiệm vụ được hoànt hành tốt, một phần thưởng được đưa ra để củng cố hành vi hoặc nhiệm vụ đó. Phương pháp này được dùng không chỉ để điều chỉnh hành vi mà còn được thiết kế để dạy các kỹ năng, từ kỹ năng cơ bản như tắm rửa, mặc quần áo, cho tới những kỹ năng phức tạp hơn như tương tác xã hội. Một nghiên cứu gần đây cho thấy hơn một nửa số trẻ tham gia trị liệu toàn thời gian ở cường độ cao  đã có những tiến bộ về hành vi.

ABA đã trở thành một nguyên tắc rất phát triển bằng thực lực của riêng mình. Nó dựa trên những kiến thức đã chín muồi, những chuẩn mực đã có chỗ đứng trong thực hành, phương thức dịch vụ khác biệt, kinh nghiệm và yêu cầu đào tạo cho thực hành đã được công nhận . Ngay từ năm 1981, ABA đã được coi là lựa chọn trong điều trị hành vi tự kỷ và thường được truyền đạt cho các giáo viên giáo dục đặc biệt khi làm việc với trẻ tự kỷ

Bình luận của William:

Con trai chúng tôi tham gia một chương trình ở miền nam Cali. Người sáng lập của chương trình đã tham gia vào Dự án Nghiên cứu Trẻ Tự kỷ do Ivar Lovaas điều hành. Sau khi phỏng vấn, hỏi han nhiều chương trình ở địa phương, chúng tôi cảm thấy người điều hành chương trình của Liam phải là New York Yankees thuộc Triple A players. Chúng tôi rất may mắn vì đã gửi con vào đây. Không chỉ vì chương trình này có trị liệu ABA, mà tôi còn cảm thấy trẻ rất cần có những can thiệp viên tận tậm và có trình độ, người mà có thể cho con đủ số giờ can thiệp cần thiết (Lovaas khuyến nghị 40 giờ).  Phụ huynh, sau khi tìm hiểu những chương trình tốt nhất ở địa phương mình, nên lập một danh sách những nơi có dịch vụ can thiệp và gọi vài ngày một lần cho tới khi nào được. Hãy bền bỉ. Câu châm ngôn “con có khóc thì mẹ mới cho bú” dường như đúng khi vợ tôi đã hỏi han không ngừng. 

Nhóm dịch CLB RUBIC

Nguồn: Sách 100 Câu Hỏi Của Cha Mẹ Nuôi Con Tự Kỷ (100 Questions and Answers About Autism: Expert Advice from a Physician/Parent/Caregiver) – Campion Quinn.

Rate this post

Bạn cũng có thể thích

Chat hỗ trợ
Chat ngay