Câu 34. Hệ thống giao tiếp bằng hình ảnh (PECS)?

Bởi

Một trong những khuyết tật hay thấy ở trẻ tự kỷ là khiếm khuyết về giao tiếp. Trong khi một số trẻ tự kỷ sẽ phát triển ngôn ngữ nói thì một số trẻ khác có thể sẽ không bao giờ nói được. Vì vậy một chương trình giúp phát triển khả năng ngôn ngữ hoặc cung cấp một phương thức giao tiếp thay thế khác là rất cần thiết. Để đáp ứng nhu cầu này, một chương trình tăng cường giao tiếp gọi là Hệ thống giao tiếp bằng hình ảnh (Picture Exchange Communication System – PECS) đã được xây dựng.

PECS bắt nguồn từ Chương trình Tự kỷ Delaware. Nó được xây dựng riêng cho những bé không có ngôn ngữ hoặc khả năng sử dụng ngôn ngữ đúng chức năng hạn chế, là những trẻ tự kỷ hoặc có khó khăn giao tiếp xã hội khác.

PECS sử dụng các phương pháp dựa theo ABA (phân tích hành vi ứng dụng) để dạy trẻ đổi ảnh lấy những thứ mà chúng muốn như một đồ vật hay một hoạt động. Người áp dụng PECS sẽ lại gần và đưa ảnh có vật mong muốn cho người cần giao tiếp để được đồ vật đó. Trẻ sẽ tiến dần qua các pha theo trình tự, nhờ thế chúng sẽ giao tiếp được trong tình huống xã hội. Khi trẻ đã sử dụng PECS đạt đến trình độ/pha nâng cao, trẻ sẽ học sắp xếp từ thành câu. Người ta không khuyến khích chỉ tay vào tranh vì chỉ tay không khiến trẻ phải tương tác với người khác. Sử dụng PECS, học viên học cách lôi kéo sự chú ý của người cần giao tiếp để yêu cầu. Vì với PECS, trẻ sẽ học tự khởi xướng giao tiếp nên nó được dùng cho những trẻ em hoặc người lớn chưa chủ động yêu cầu hay bình luận.

Ưu điểm của PECS là nó rõ ràng, có chủ đích, và do trẻ khởi xướng. Trẻ đưa ảnh cho bạn và ta sẽ hiểu ngay yêu cầu của trẻ. Nó cũng giúp trẻ tự kỉ dễ dàng giao tiếp với bất cứ ai. Một ưu điểm nữa là PECS không cần phải đào tạo trước quá dài hay những tài liệu đắt tiền. Ta có thể dạy cho cha mẹ và các nhà trị liệu khác để họ có thể sử dụng trong mọi môi trường quanh trẻ.

Nguồn: Sách “100 Câu Hỏi Của Cha Mẹ Nuôi Con Tự Kỷ” (100 Questions and Answers About Autism: Expert Advice from a Physician/Parent/Caregiver) – Campion Quinn.

Nhóm dịch CLB RUBIC

Rate this post

Bạn cũng có thể thích

Chat hỗ trợ
Chat ngay