Câu 92. Người tự kỷ thường sống ở đâu?

Bởi

Thông thường, người tự kỷ (ở Mỹ) cũng có những lựa chọn về nơi sinh sống giống với người khuyết tật khác. Việc dàn xếp chỗ ở của họ sẽ phù hợp với nhu cầu của từng cá nhân, năng lực, và khả năng tài chính của gia đình. Cha mẹ cần hiểu rằng, không giống như dịch vụ giáo dục, chính phủ bang và liên bang Mỹ không có trách nhiệm cung cấp cho con bạn chỗ ở. Vì thế, cha mẹ phải cân nhắc từ bây giờ họ muốn con họ sẽ sống ở đâu và bắt đầu lên kế hoạch nhiều năm trước khi trẻ cần đến những dàn xếp này. Thời trước, trẻ tự kỷ thường được cho vào các viện dưỡng bệnh.

Ngày nay, trừ những trường hợp rất hiếm, thì trẻ tự kỷ thường sống cùng cha mẹ. Người tự kỷ trưởng thành, tuy nhiên, có nhiều lựa chọn hơn. Những lựa chọn đó là:

Sống với gia đình.
Bố mẹ hoặc anh chị em có thể cho người thân tự kỷ sống cùng nhà và chăm sóc họ. Nếu bố mẹ không có con bình thường nào để chăm con tự kỷ sau khi bố mẹ mất đi, họ có thể có một người chăm sóc hoặc sống cùng với con.

Sống trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm thần của nhà nước.
Đây là lựa chọn dành cho người tự kỷ trưởng thành bị khuyết tật trí tuệ hoặc hành vi nặng, là những người cần chăm sóc và giám sát liên tục. Mặc dù xu hướng những thập kỷ gần đây là tránh không cho người khuyết tật vào các viện dưỡng bệnh dài hạn, đây vẫn là một lựa chọn khi cần. Không giống với các viện dưỡng bệnh từ nhiều năm trước, các cơ sở này hiện coi người cư trú như là những cá nhân có nhu cầu con người và cho họ những cơ hội giải trí và những công việc đơn giản mà có ý nghĩa.

Sống thành nhóm.
Ngôi nhà chung cho nhóm là một mô hình cư trú như một gia đình được thiết kế hoặc hiệu chỉnh cho những người ở có khuyết tật phát triển không có quan hệ ruột thịt gì. Cấu trúc này tạo nơi sinh sống và dịch vụ hỗ trợ dài lâu về ăn ở. Cư dân ở đây thường tham gia vào những công việc hàng ngày và thường tự do đến và đi trên cơ sở tình nguyện. Một ngôi nhà chung cho nhóm có thể có bốn cư dân vĩnh viễn với hai nhân viên trông chừng khi họ thức và một nhân viên khi các cư dân ngủ. Một ngôi nhà chung cho nhóm có thể do nhà nước, một tổ chức từ thiện, hoặc một gia đình sở hữu, và chu cấp.

Cơ sở sinh sống có hỗ trợ.
Sinh sống có hỗ trợ là những cơ sở chăm sóc cư dân cung cấp các dịch vụ cư trú, hỗ trợ, và có lúc là chăm sóc sức khỏe cho một nhóm những người khuyết tật phát triển không có quan hệ ruột thịt. Thông thường, những người này không thể sống độc lập được, nhưng không cần mức độ chăm sóc như ở trong các viện dưỡng bệnh. Sinh sống có hỗ trợ có thể được thiết kế theo nhu cầu của những cá nhân, ví dụ, hai người tự kỷ có thể chung một căn hộ và có người đại diện của dịch vụ xã hội đến thăm nom hàng ngày. Một cơ sở sinh sống có trợ giúp có thể do nhà nước, một tổ chức từ thiện hoặc một gia đình sở hữu và điều hành.

Xem thêm bài viết trước: Câu 91.Tôi làm thế nào để thay đổi hành vi của con để giảm thiểu tai nạn hoặc thương tích?

Nguồn: Sách 100 Câu Hỏi Của Cha Mẹ Nuôi Con Tự Kỷ (100 Questions and Answers About Autism: Expert Advice from a Physician/Parent/Caregiver) – Campion Quinn.

Người dịch: Mẹ Cong

Rate this post

Bạn cũng có thể thích

Chat hỗ trợ
Chat ngay