Chủ đề 16: Bài tập tách gộp trong phạm vi 10

Bởi

Link download bản mềm: http://bit.ly/2GbiVnE

Bài tập tách gộp trong phạm vi 10 sẽ giúp trẻ:

  • Biết tách gộp nhóm đối tượng trong phạm vi 10
  • Biết đặt số tương ứng cho mỗi nhóm
  • Giúp trẻ làm quen với bài tập toán đơn giản về thêm, bớt trên các đối tượng cụ thể

Link download bản mềm: http://bit.ly/2GbiVnE

————–
Dạy Trẻ Tại Nhà Sweet Book
Fanpage: https://www.facebook.com/daytretainha/
Website: https://daytretainha.com
Sđt: 0984722378

Bạn cũng có thể thích

Chat hỗ trợ
Chat ngay