Chứng mất ngôn ngữ trên thế giới

Bởi

Chứng mất ngôn ngữ trên thế giới chưa được công nhận phổ biến bởi các cơ quan, tổ chức, cộng đồng, trên các phương tiện truyền thông, và nó thường gây ra rất nhiều các vấn đề.  Một kế hoạch đang được thực hiện để giải quyết vấn đề này ở mức toàn châu Âu. Vì vậy sự nhận biết chứng mất ngôn ngữ trên thế giới cần được thông tin rộng rãi để giúp người bệnh cũng như những người xung quanh hiểu về nó hơn

Người bệnh mất ngôn ngữ cần thoát khỏi trạng thái cô lập và tham gia hoà nhập vào đời sống cộng đồng.

Tuy nhiên, khi ta giải thích những gì liên quan đến chứng mất ngôn ngữ, những người đối thoại thường thấy rằng họ thường xuyên nghe nói đến những vấn đề đó mà không biết rằng đó là chứng mất ngôn ngữ và những người bị mất ngôn ngữ cũng không bao giờ gọi được tên thương tật của họ.

Rất ít người biết ví dụ như ông Baudelaraire là một người bệnh mất ngôn ngữ, hay gần hơn trong giới diễn viên : ông Michelangelo Antonioni ; Kirk Douglas ….

Ở Pháp bệnh mất ngôn ngữ tấn công khoảng 15 000 bệnh nhân mới hàng năm, theo sau tai biến mạch máu não.

Bệnh tai biến mạch máu não tại Pháp là nguyên nhân gây tử vong và thương tật đứng hàng thứ ba.

Đây là một vấn đề quan trọng về sức khỏe cộng đồng ở tất cả các nước, nhưng lại không hoặc còn ít được chú ý tới.

Nguồn: canthiepsomhcm.edu.vn

Rate this post

Bạn cũng có thể thích

Chat hỗ trợ
Chat ngay