Dạy Giao tiếp Xã hội

Bởi

Phần 1: Giới thiệu

Chương 1: Tổng quan về Chương trình

 

Tự kỷ là một “phổ” rối loạn do các triệu chứng của nó có thể rất khác nhau ở từng trẻ.  Tuy nhiên, tất cả trẻ tự kỷ đều có khó khăn về giao tiếp và tương tác xã hội.  Trẻ cũng có thể có các hành vi cứng nhắc và lặp đi lặp lại gây cản trở đến việc học.  Ví dụ, trẻ tự kỷ thường gặp những thách thức sau đây:

 

 • Khó khăn trong giao tiếp mắt, tương tác với người khác và chia sẻ cảm xúc hay hoạt động
 • Khó khăn trong việc học cử chỉ, học nói và theo chỉ dẫn
 • Xu hướng lặp lại lời nói, hành động và chơi theo những cách thức khác lạ

 

Các vấn đề trên đây chính là các triệu chứng của rối loạn phổ tự kỷ.  Nguyên nhân của các triệu chứng này hoàn toàn không phải là những việc cha mẹ trẻ đã làm.  Tuy nhiên, cha mẹ và những người trong gia đình có thể giúp trẻ học các kỹ năng xã hội và ngôn ngữ tốt hơn bằng các kỹ thuật dạy đặc biệt.  Cần sử dụng các kỹ thuật dạy đặc biệt vì trẻ tự kỷ không học theo cách mà phần lớn các trẻ khác học.

 

Mục tiêu của chương trình này là dạy cho bạn cách sử dụng các kỹ thuật này để cải thiện kỹ năng giao tiếp xã hội của con bạn.  Khi bạn được dạy các kỹ thuật đặc biệt này thì rõ ràng là có lợi ích cho bạn và con của bạn.

Chương trình đào tạo này mang lại lợi ích cho bạn và con bạn như thế nào

 

Những điều mà trẻ tự kỷ học ở gia đình thường quan trọng hơn những gì trẻ học ở trường hoặc trung tâm điều trị.  Cha mẹ và người thân trong gia đình chính là những người thầy đầu tiên của trẻ.  Bạn hiểu con bạn nhất và dành nhiều thời gian cho con nhất.  Khi bạn học các kỹ thuật trong chương trình này, bạn có thể dạy con bạn suốt cả ngày.  Có rất nhiều thời gian trong ngày mà bạn có thể dạy con ở nhà, như lúc tắm và lúc đi ngủ, những cơ hội này không xuất hiện ở trường hay trung tâm điều trị.  Chương trình đào tạo này giúp cho bạn tận dụng tốt nhất các cơ hội đó.  Khi bạn biết cách làm việc với trẻ, chính bạn có thể tăng số giờ trị liệu cho trẻ.  Ngoài ra, khi bạn được đào tạo, bạn có thể hướng dẫn các thành viên khác trong gia đình áp dụng các kỹ thuật này với trẻ.  Điều này sẽ giúp mở rộng số lượng “trị liệu viên” mà con bạn có cũng như số giờ trị liệu mà bé nhận được.

Ủy ban Nghiên cứu Quốc gia đã kiến nghị rằng trẻ tự kỷ phải nhận được ít nhất là 25 giờ trị liệu mỗi tuần.  Việc bạn dạy trẻ, cộng với các giờ trị liệu khác sẽ giúp đạt được mục tiêu này.  Các nghiên cứu còn chỉ ra rằng khi trẻ tự kỷ học các kỹ năng trong “thế

giới thực” tại nhà (thay vì ở trường hay trung tâm trị liệu), trẻ sẽ có thể sử dụng các kỹ năng đó trong các tình huống mới và duy trì được các kỹ năng đó lâu dài.

 

Khi bạn học và sử dụng các kỹ thuật này, con của bạn sẽ có rất nhiều giờ học và thực hành.  Điều này sẽ giúp cho việc sử dụng ngôn ngữ tốt hơn, cải thiện việc hiểu ngôn ngữ, cải thiện các kỹ năng xã hội và giảm bớt các hành vi khó chịu cho trẻ.

 

Bạn cũng được lợi đấy.  Cha mẹ trẻ, những người tham gia vào các chương trình như thế này đã báo cáo những tác động tích cực đến cuộc sống của họ.  Sử dụng các kỹ thuật này giúp giảm sự căng thẳng của cha mẹ, tăng thời gian nghỉ ngơi và giải trí, tăng sự lạc quan của cha mẹ trẻ về khả năng của họ trong việc can thiệp vào sự phát triển của đứa trẻ.

Kỹ năng mà bạn cần học

 

Chương trình này sẽ hướng dẫn bạn cách dạy con trong bốn mảng kỹ năng cơ bản: tương tác xã hội, ngôn ngữ, bắt chước về mặt xã hội và chơi.  Trẻ tự kỷ thường gặp các thách thức trong cả bốn lĩnh vực này và đây chính là những nền tảng cho việc học sau này của trẻ.

Tương tác xã hội

 

Trẻ tương tác với người khác thông qua giao tiếp mắt, ngôn ngữ cơ thể, điệu bộ, và lời nói.  Trẻ tự kỷ có khó khăn trong việc giao tiếp với người khác theo những cách này.  Xuất phát điểm của chương trình này là giúp cho bạn tăng cường sự tương tác của trẻ với bạn.  Khi trẻ đã chú ý đến bạn thì trẻ có thể học từ chính bạn.  Phát triển kỹ năng của trẻ trong tương tác xã hội là nền tảng của sự phát triển các kỹ năng giao tiếp xã hội.

Ngôn ngữ

 

Ngôn ngữ bao gồm lời nói, điệu bộ, ký hiệu, ngôn ngữ cơ thể và biểu hiện nét mặt mà trẻ dùng để giao tiếp với bạn.  Trẻ thường sử dụng ngôn ngữ vì nhiều mục đích khác nhau, bao gồm để yêu cầu, phản đối, khiến người khác chú ý đến mình, bình luận, chia sẻ và hồi đáp.  Nhiều trẻ tự kỷ sử dụng ngôn ngữ chủ yếu để yêu cầu.  Trẻ gặp khó khăn trong sử dụng ngôn ngữ vì các lý do khác.  Trẻ cũng thường không hiểu những lời người khác nói.  Chương trình này sẽ giúp bạn cải thiện cách mà con bạn giao tiếp với bạn và hiểu bạn. Trọng tâm của chương trình là dạy cho con bạn cách giao tiếp tự giác.  Nghĩa là dạy con bạn cách tự giao tiếp mà không cần có sự giúp đỡ của bạn.

Bắt chước về mặt xã hội

 

Trẻ tự kỷ thường không bắt chước người khác.  Tuy nhiên, khả năng bắt chước có vai trò rất quan trọng.  Trẻ thông qua việc bắt chước về mặt xã hội sẽ học được các kỹ năng mới và bày tỏ được niềm hứng thú của mình với những trẻ khác.  Khi con của bạn biết bắt chước thì bạn có thể cải thiện kỹ năng của bé trong các lĩnh vực khác.  Ngoài ra, việc bắt chước qua lại khi chơi là một cách mà trẻ kết bạn.  Dạy trẻ tự kỷ cách quan sát người khác trong các môi trường mới và bắt chước hành vi của họ có thể giúp trẻ hòa nhập thành công ở các hoàn cảnh xã hội.  Chương trình này giúp bạn dạy con cách bắt chước qua lại.

Chơi

 

Trẻ tự kỷ thường không biết cách chơi.  Nếu bạn đã từng cố gắng chơi với trẻ, bạn sẽ thấy việc đó khó khăn như thế nào, nhưng đó không phải là lỗi của bạn.  Đó là bởi những hạn chế của trẻ.  Trẻ tự kỷ có thể được dạy để chơi tốt hơn, và điểm quan trọng là phải dạy trẻ, vì chơi gúp trẻ phát triển giao tiếp xã hội.  Trẻ nhỏ giao tiếp với người khác thông qua các hoạt động chơi.  Trẻ tự kỷ có kỹ năng chơi tốt hơn thường có thể tham gia vào các hoạt động với trẻ khác.  Kỹ năng chơi có mối quan hệ trực tiếp với kỹ năng ngôn ngữ.  Ví dụ, suy nghĩ biểu tượng (hiểu rằng một điều nhìn thấy có thể có ý nghĩa khác) rất cần cho việc chơi giả vờ và ngôn ngữ.  Chơi còn giúp phát triển các kỹ năng giải quyết vấn đề, trí tưởng tượng, kỹ năng hiểu và cảm nhận cảm xúc của người khác, và các kỹ năng vận động thô và vận động tinh.  Chương trình này sẽ chỉ cho bạn cách cải thiện kỹ năng chơi của con bạn.

Các kỹ thuật dạy mà bạn sẽ học

 

Các kỹ thuật dạy mà bạn sẽ học trong Dự án TÁC ĐỘNG sẽ được dùng trong các hoạt động và giao tiếp hàng ngày của bạn với con.  Khi bạn học các kỹ thuật này, bạn cần dành thời gian để thực hành.  Tuy nhiên, khi bạn học, các kỹ thuật sẽ trở thành bản chất thứ hai của bạn và sẽ được đan vào cuộc sống hàng ngày của bạn.

 

Các kỹ thuật trong chương trình này lấy trẻ làm trung tâm.  Bạn có thể áp dụng các kỹ thuật đó với đồ chơi, đồ vật hay hoạt động do trẻ lựa chọn.  Do trẻ là người lựa chọn mỗi hoạt động hay đồ chơi, bạn có thể an tâm là trẻ hứng thú, tham gia và được khuyến khích.  Đây là những điều kiện tốt nhất cho bạn dạy trẻ và cho trẻ học.

 

Nếu như trước đây bạn đã được tập huấn, bạn có thể thấy một số kỹ thuật trong chương trình này quen thuộc với bạn.  Dự án TÁC ĐỘNG có nhiều yếu tố giống các chương trình khác cho trẻ tự kỷ, ví dụ như mô hình DIR/floor time; mô hình của Trung tâm Hanel; mô hình dạy hồi đáp; và mô hình SCERTS.  Chương trình này cũng có các yếu tố giống như dạy ngẫu nhiên, dạy trong môi trường và trị liệu hồi đáp quan trọng.  Tài liệu tham khảo cho các cách can thiệp này có thể tìm thấy ở cuối cuốn sách này.  Tuy nhiên, cái mà bạn học ở đây khác với các chương trình khác, vì Dự án TÁC ĐỘNG kết hợp tất cả những kỹ thuật này theo một cách thức độc đáo.

 

Bạn sẽ học hai nhóm kỹ thuật chính trong Dự án TÁC ĐỘNG.  Các kỹ thuật này được phát triển trên nền tảng của nhau.  Kỹ thuật thứ nhất gọi là các kỹ thuật dạy tương tác.  Các kỹ thuật này sẽ gia tăng khả năng trẻ tương tác với bạn về mặt xã hội.  Khi trẻ đã hứng thú và tham gia, thì kỹ thuật thứ hai, gọi là các kỹ thuật dạy trực tiếp, có thể được áp dụng để dạy trẻ các kỹ năng ngôn ngữ, bắt chước và chơi mới.

Các kỹ thuật dạy tương tác

 

Các kỹ thuật dạy tương tác là nền tảng cho phần còn lại của chương trình.  Mục tiêu của các kỹ thuật này là tăng khả năng trẻ tham gia và tương tác với bạn.  Điều này rất quan trọng, vì trẻ có thể học được chỉ khi trẻ chịu tham gia vào hoạt động.  Ngoài ra, các kỹ thuật này chú trọng vào việc thu hút sự chú ý của trẻ vào bạn một cách tự giác, hoặc khiến trẻ giao tiếp với bạn một cách tự giác.  Nói một cách khác, các kỹ thuật đó giúp con bạn khởi xướng – bắt đầu – việc tham gia vào giao tiếp với bạn.

 

Tại sao lại chú trọng vào việc khiến con bạn khởi xướng?  Một số trẻ tự kỷ chỉ giao tiếp khi cha mẹ dẫn dắt – ví dụ, hỏi các câu hỏi.  Trẻ rất ít khi tự giao tiếp.  Nhưng trẻ không biết tự giao tiếp thì sẽ gặp khó khăn trong việc được đáp ứng nhu cầu, đặc biệt là khi trẻ trưởng thành.  Ngoài ra, nếu trẻ không giao tiếp một cách tự giác (và tự mình) thì trẻ sẽ không bao giờ tham gia vào các giao tiếp xã hội qua lại một cách thực sự.  Có thể đạt được mục tiêu này bằng cách để con bạn dẫn dắt và tích cực đáp lại những gì con bạn làm.  Việc bạn đáp lại có thể cho trẻ thấy rằng lời nói và hành động của trẻ có ý nghĩa và có hiệu quả trong việc khiến cho các nhu cầu của trẻ được đáp ứng.

 

Có bảy kỹ thuật dạy tương tác trong phần thứ nhất của chương trình: Hãy theo sự dẫn dắt của bé, Hãy bắt chước bé, Minh họa bằng cử chỉ điệu bộ, Làm mẫu và phát triển ngôn ngữ, Những vật cản thú vị, Chơi luân phiên bình đẳng, Dụ dỗ để bé giao tiếp.  Các chương 3-9 của cẩm nang này giải thích các kỹ thuật này và trình bày cách từng bước sử dụng chúng.  Mục tiêu là để cho bạn sử dụng các kỹ thuật này trong trình tự sau:

 

 • Bước 1: Dùng kỹ thuật Hãy theo sự dẫn dắt của bé
 • Bước 2: Tạo cơ hội cho con tham gia vào giao tiếp
 • Bước 3: Đợi con tham gia hoặc giao tiếp
 • Bước 4: Đáp lại hành vi của con khi hành vi có ý nghĩa, làm theo hành vi, và thể hiện cho con thấy những hành vi mà bạn muốn con áp dụng

 

 • Bước 1: Dùng kỹ thuật Hãy theo sự dẫn dắt của bé. Kỹ thuật dạy có tính chất tương tác đầu tiên là Hãy theo sự dẫn dắt của bé.  Điều này có nghĩa là bạn để cho con lựa chọn đồ chơi hoặc hoạt động.  Điều này đảm bảo rằng con sẽ có hứng thú và động lực.  Khi đó bạn tự đặt mình vào tầm nhìn của con, đối diện với con và tham gia chơi cùng con.

 

 • Bước 2: Tạo cơ hội cho bé tham gia vào giao tiếp. Bạn có thể tạo ra cơ hội cho con tham gia hoặc giao tiếp với bạn bằng cách áp dụng một hoặc nhiều kỹ thuật dạy tương tác.  Mỗi kỹ thuật là một cách tham gia vào chơi cùng con và khuyến khích con mời bạn tham gia theo một cách nào đó.  Hãy bắt  chước bé, Minh họa bằng cử chỉ điệu bộ(hãy biết chơi sinh động), và Làm mẫu và Phát triển ngôn ngữ (mô tả và bình luận về trò chơi của con) là những kỹ thuật đầu tiên mà bạn sẽ áp dụng để khiến con bạn tham gia giao tiếp với bạn.  Nếu như những kỹ thuật này không giúp cho con bạn ghi nhận sự có mặt của bạn thì một trong ba kỹ năng dạy tương tác khác có thể được áp dụng: Những vật cản thú vị, Chơi luân phiên bình đẳng, Dụ dỗ để bé giao tiếp.  Các kỹ thuật này tạo ra các tình huống trong đó con sẽ muốn một điều gì đó gắn với bạn.  Để có được điều mình muốn – hoặc tránh được điều con không muốn (Những vật cản thú vị) – thì con phải giao tiếp với bạn.

 

 • Bước 3.Đợi bé tham gia hoặc giao tiếp. Sau khi áp dụng một kỹ thuật dạy tương tác, bạn sẽ đợi xem con có ghi nhận sự có mặt của bạn hay giao tiếp với bạn theo một cách nào đó không.  Với một số trẻ, điều này có thể chỉ là một thoáng giao tiếp mắt hoặc là một sự thay đổi tư thế cơ thể.  Với những trẻ khác, có thể là điệu bộ (như chỉ, với tay, v.v.),  một sự thể hiện cảm xúc (mỉm cười, phản đối v.v.), lời nói, những cố gắng nói thành lời (phát âm gần giống lời nói), hoặc âm thanh.  Một phần quan trọng của chương trình này là học cách con bạn tự giao tiếp hiện nay và từ đó phát triển kỹ năng giao tiếp của con.

 

 • Bước 4. Đáp lại hành vi của con khi hành vi có ý nghĩa, làm theo hành vi, và thể hiện cho con thấy những hành vi mà bạn muốn con áp dụng. Khi con ghi nhận sự có mặt của bạn, hãy đáp lại hành vi có ý nghĩa của con – mặc dù dường như con có thể không có ý định rõ ràng.  Ví dụ, nếu con kêu lên một tiếng phản đối, hãy hiểu điều này là yêu cầu bạn dừng việc bạn đang làm.  Hãy nghe theo – và đồng thời lúc đó bạn hãy nói “Dừng lại” hoặc “Mẹ ơi, dừng lại”.  Làm như vậy để con thấy rằng âm thanh của con có ý nghĩa và đạt được hiệu quả mong muốn.  Đồng thời, cho con thấy một cách khác, và phù hợp hơn để giao tiếp cùng một ý nghĩa.  Bạn vẫn kiểm soát được hành vi nào là được chấp nhận và hành vi nào không được chấp nhận ở con.  Không nghe theo các hành vi xấu của con.

 

Sau đây là ví dụ về trình tự bốn bước cho việc áp dụng các kỹ thuật dạy có tính tương tác.  Bắt đầu tình huống là Sarah đang ăn trưa.

 

 1. Mẹ ngồi cùng với Sarah khi bé ăn trưa (kỹ thuật Hãy theo sự dẫn dắt của bé)
 2. Mẹ cho Sarah thấy nước quả (tạo cơ hội cho con giao tiếp)
 3. Mẹ đợi Sarah khởi xướng việc giao tiếp (đợi con tham gia giao tiếp). Sarah với tay lấy cốc nước quả
 4. Mẹ đưa cốc nước quả cho Sarah (Đáp lại hành vi của con khi hành vi có ý nghĩa, làm theo hành vi của con) trong khi mẹ chỉ vào cốc nước quả và nói “Nước quả” (thể hiện cho con thấy những hành vi mà bạn muốn con áp dụng)

 

Lưu ý rằng việc với tay có thể không phải là cách mẹ muốn Sarah giao tiếp.  Mẹ có thể muốn bé nói một từ hoặc chỉ tay.  Nhưng việc Sarah với tay lấy nước quả là một hành vi tự giác, và đó chính là mục tiêu của các kỹ thuật dạy có tính tương tác.  Do đó, mẹ của Sarah đáp lại hành vi của con như một hành vi có ý nghĩa, và mẹ làm theo ý nghĩa hành vi đó của Sarah là đưa cho bé cốc nước quả.

Các kỹ thuật dạy trực tiếp

 

Các kỹ thuật dạy trực tiếp dùng hai chiến lược gọi là trợ giúpcủng cố để trực tiếp dạy con các kỹ năng ngôn ngữ, bắt chước và chơi.

 

Trợ giúp là việc chỉ bảo gúp cho con làm được một hành vi cụ thể.  Trợ giúp đa dạng về mức độ bạn giúp con.  Trợ giúp có thể đảm bảo rằng con bạn làm được hành vi mới.

 

Củng cố là đem lại cho con một hệ quả tích cực sau khi con đã thực hiện hành vi.  Khi con bạn làm được hành vi mà bạn đã trợ giúp, bạn thưởng cho con điều mà con muốn.

 

Các kỹ thuật dạy trực tiếp dựa trên các kỹ thuật dạy tương tác.  Bạn tiếp tục áp dụng các kỹ thuật dạy tương tác để tạo ra các tình huống mà con bạn muốn điều gì đó có liên quan đến bạn.  Khi con đã khởi xướng việc tương tác hay giao tiếp, bạn có thể áp dụng các kỹ thuật dạy trực tiếp để giúp con diễn đạt theo cách thức phức tạp hơn – ở trình độ cao hơn.  Khi con đã làm được điều mà bạn khuyến khích, bạn hãy thưởng cho con bằng cách cho con điều con muốn hoặc khen con.

Các kỹ thuật dạy trực tiếp yêu cầu trẻ phải hồi đáp nhiều hơn theo một cách cụ thể.  Ban đầu, việc áp dụng các kỹ thuật này có thể khiến con khó chịu.  Khi áp dụng các kỹ thuật dạy trực tiếp, chúng tôi cũng sẽ hướng dẫn bạn các chiến lược giải quyết sự khó chịu của con.

 

Các kỹ thuật dạy trực tiếp được sử dụng theo trình tự sau:

 

 • Bước 1: Dùng kỹ thuật Hãy theo sự dẫn dắt của bé
 • Bước 2: Tạo cơ hội cho con tham gia vào giao tiếp
 • Bước 3: Đợi con tham gia hoặc giao tiếp
 • Bước 4: Giúp con sử dụng ngôn ngữ, bắt chước và chơi phức tạp hơn (trình độ cao hơn)
 • Bước 5: Trợ giúp con khi cần
 • Bước 6: Củng cố và phát triển hồi đáp của con

 

Sau đây là một ví dụ về trình tự áp dụng cho các kỹ thuật dạy trực tiếp.  Trong tình huống này, bé Sarah cũng đang ăn trưa.

 

 1. Mẹ ngồi cùng với Sarah khi bé ăn trưa (kỹ thuật Hãy theo sự dẫn dắt của bé)
 2. Mẹ cho Sarah thấy nước quả (tạo cơ hội cho con giao tiếp)
 3. Mẹ đợi Sarah khởi xướng việc giao tiếp (đợi con tham gia giao tiếp). Sarah với tay lấy cốc nước quả (khởi xướng việc giao tiếp)
 4. Mẹ chỉ vào cốc nước quả và nói “Nước quả” (trợ giúp trẻ). Sarah không hồi đáp
 5. Mẹ cầm tay Sarah chỉ vào cốc nước quả (hỗ trợ thêm)
 6. Mẹ đưa cho Sarah cốc nước quả (củng cố hồi đáp) và nói “Nước quả” (phát triển hồi đáp của trẻ)

 

Lưu ý rằng ba bước đầu tiên giống như trong các kỹ thuật dạy tương tác.  Nhưng ở đây, sau khi Sarah với tay lấy cốc nước quả  thì mẹ không đưa nước quả cho bé ngay.  Thay vào đó, ở bước 4 mẹ giúp Sarah hồi đáp phức tạp hơn – động tác chỉ tay.  Khi Sarah không hồi đáp, mẹ giúp thêm Sarah bằng cách cầm tay để đảm bảo rằng Sarah chỉ tay.  Chỉ khi đó mẹ mới cho Sarah nước quả và phát triển thêm hồi đáp của con bằng cách nói “Nước quả”.  Điểm khác biệt chính giữa các kỹ thuật dạy tương tác và các kỹ thuật dạy trực tiếp là khi nào bạn làm theo hành vi giao tiếp của trẻ.  Sau đây mà một ví dụ khác về trình tự dạy trực tiếp.  Bé Sam đang chơi ô tô đồ chơi.

 

 1. Bố tham gia vào chơi ô tô với Sam (sử dụng kỹ thuật Hãy theo sự dẫn dắt của bé)
 2. Bố lái chiếc xe ô tô chạy trước chiếc ô tô của Sam (tạo cơ hội cho con giao tiếp)
 3. Bố đợi. Sam nói “Cho xe chạy” (trẻ khởi xướng việc giao tiếp)
 4. Bố nói “Bố ơi, bố cho xe chạy đi” (giúp trẻ) và đợi
 5. Sam nói “Bố ơi, bố cho xe chạy đi” (không cần phải giúp thêm)
 6. Bố cho xe chạy (củng cố hồi đáp của trẻ) và nói “Bố ơi, bố cho chiếc xe màu đỏ chạy đi” (phát triển thêm hồi đáp của trẻ)

 

Trong trường hợp trên, nếu bố áp dụng các kỹ thuật dạy tương tác thì bố sẽ đẩy xe chạy khi ngay khi Sam nói “Cho xe chạy”.  Lưu ý là ở đây bố không làm theo ý của Sam cho đến khi Sam hồi đáp theo cách bố đã gợi ý.  Khi đó bố củng cố hồi đáp của Sam để nâng cao khả năng Sam sẽ sử dụng lại những lời này về sau.

 

Chương 11 của cuốn cẩm nang này xem xét chi tiết hơn về các kỹ thuật dạy trực tiếp, đặc biệt là các nguyên tắc trợ giúp và củng cố.  Các chương 12-15 giải thích cách sử dụng trợ giúp và củng cố để dạy các kỹ năng ngôn ngữ bày tỏ, ngôn ngữ nhận biết (hiểu và làm theo hiệu lệnh), bắt chước có tính chất xã hội và chơi.

Tháp kỹ năng dạy

 

Trong Dự án TÁC ĐỘNG, các kỹ thuật dạy tương tác và các kỹ thuật dạy trực tiếp được dựa lẫn nhau, như trong Hình 1.1.  Tại đáy của tháp là bốn kỹ thuật dạy tương tác mà bạn luôn luôn sử dụng: Hãy theo sự dẫn dắt của bé, Minh họa bằng cử chỉ điệu bộ, Hãy bắt chước bé, Làm mẫu và Phát triển ngôn ngữ.  Các kỹ thuật này sẽ làm tăng hứng thú và sự tham gia của con, và đưa lời nói vào hành động của con.

 

Tầng giữa của tháp là ba kỹ thuật dạy tương tác cao hơn: Những vật cản thú vị, Chơi luân phiên bình đẳngDụ dỗ để bé giao tiếp.  Các kỹ thuật này được xây dựng trên các kỹ thuật ở tầng đáy nhằm khuyến khích con bạn giao tiếp.

Đỉnh của tháp là các kỹ thuật dạy trực tiếp.  Các kỹ thuật này sử dụng việc trợ giúp và củng cố để dạy các kỹ năng giao tiếp xã hội mới và phức tạp hơn.  Các kỹ thuật này được xây dựng trên các kỹ thuật dạy tương tác ở hai tầng dưới của tháp.  Các kỹ thuật dạy trực tiếp thách thức con bạn, đây có thể là điều tốt, nhưng mặt khác cũng có thể khiến con bạn khó chịu nếu được áp dụng quá thường xuyên.  Bạn sẽ áp dụng các kỹ thuật ở đỉnh tháp khoảng một phần ba thời lượng bạn giao tiếp với con.

Đọc full tài liệu: https://drive.google.com/file/d/11fycQ5Tp6isZ89g28YqohY3Wn6V6OKJ4/view

DOWNLOAD TÀI LIỆU

Nguồn: tranvancong

Rate this post

Bạn cũng có thể thích

Chat hỗ trợ
Chat ngay