Giao tiếp xã hội/Điều tiết cảm xúc/Hỗ trợ tại chỗ (SCERTS) là gì?

Bởi

SCERTS-Giao tiếp xã hội/Điều tiết cảm xúc/Hỗ trợ tại chỗ là một mô hình giáo dục được phát triển bởi Tiến sĩ Barry Prizant, Tiến sĩ Amy Wetherby, Emily Rubin và Amy Laurant. SCERTS sử dụng lối thực hành của những cách tiếp cận khác bao gồm cả ABA-Phân tích hành vi ứng dụng(trường phái PRT-Liệu pháp phản hồi then chốt), tự kỷ và trẻ khuyết tật về giao tiếp, Floortime (DIR)-Chơi trên sànvà RDI-Can thiệp phát triển quan hệ. SCERTS khác ABA rõ nhất ở chỗ nó thúc đẩy trẻ chủ động khởi xướng giao tiếp thông qua những hoạt động hàng ngày. SCERTS chú tâm nhất tới việc giúp trẻ tự kỷ đạt được “tiến bộ thực sự”, là khả năng học và chủ động áp dụng các kĩ năng phù hợp và có ý nghĩa trong nhiều môi trường và với nhiều người khác nhau. Các chữ cái đầu SCERTS là viết tắt của chữ chỉ những trọng tâm sau:

  • “SC” Social Communication (Giao tiếp xã hội) – Phát triển giao tiếp chủ động và có ý nghĩa, biểu lộ cảm xúc, cũng như duy trì và tin tưởng vào mối quan hệ với các bạn và người lớn.
  • “ER” Emotional Regulation (Điều tiết cảm xúc) – Phát triển kĩ năng duy trì trạng thái cảm xúc ổn định để có thể đương đầu với sự căng thẳng hàng ngày, và quan trọng nhất là để trẻ chịu học tập và giao tiếp.
  • “TS” Transactional Support (Hỗ trợ tại chỗ) – Phát triển và thực hiện những hỗ trợ giúp các bên trong nhóm can thiệp đáp ứng những sở thích và nhu cầu của trẻ, sửa đổi và thích ứng theo môi trường, và cung cấp những công cụ nâng cao chất lượng học tập (như giao tiếp bằng hình ảnh, lập kế hoạch bằng cách viết ra, và những hỗ trợ về giác quan). Những kế hoạch cụ thể cũng được phát triển để cung cấp cho các gia đình hỗ trợ tập huấn và tinh thần, và thúc đẩy làm việc nhóm giữa các chuyên gia.

Can thiệp SCERTS trông như thế nào?

SCERTS giúp trẻ học tập cùng và từ trẻ khác, vì trẻ khác có thể làm mẫu về giao tiếp và ngôn ngữ trong môi trường hoà nhập. Có một đội can thiệp sẽ dàn xếp thiết lập các hỗ trợ tạo môi trường phù hợp, hỗ trợ việc học, như làm thời gian biểu và thể hiện cách bố trí tổ chức bằng trực quan.

Nguồn: nuoicontuky

Rate this post

Bạn cũng có thể thích

Chat hỗ trợ
Chat ngay