Trò chơi: Lại đây làm giống bố/mẹ/cô/chú… nào

Bởi

Hãy chơi trò này theo cách mới

 

Khi trẻ chơi với người khác đã thạo hơn, ta có thể thêm nhiều trò cần tư duy linh hoạt hơn. Dưới đây là những trò chơi làm mới mọi việc. Tôi sẽ còn tiếp tục bổ sung những loại trò chơi này, còn đây là trò đầu tiên: Lai giữa các con vật với nhau.

Ở trò này, hay bất cứ trò nào làm theo ý niệm này, bạn sẽ tạo ra thứ gì đó mới từ những phần sẵn có ban đầu và đặt tên cho nó. Trong một trò chơi có trong cuốn Những hoạt động RDI (can thiệp sự phát triển các mối quan hệ xã hội), họ gợi ý bạn cắt rời hình các con vật ra thành nhiều mảnh và xếp chúng lại thành các con vật mới. Ta có thể dễ dàng lấy hình bất cứ con vật nào từ Internet, vì thế tổ chức trò chơi này cùng con rất dễ – thậm chí ta có thể chơi với trẻ bắt đầu từ việc tìm kiếm những con thú hay ho trên mạng. Có trò chơi điện tử Sở thú biến hình, cho phép bạn tạo ra những con vật mới.  Hãy nhớ đề ra luật chơi máy tính, nếu bạn dùng máy tính, để khi chơi trẻ vẫn giao lưu.

Bạn tôi, Carolyn, thường chụp ảnh cỡ 8×10 inch những người tham gia tiệc, in chúng ra thành hình trắng đen, và rồi cắt gương mặt từng người ra thành ba phần để mắt, mũi và miệng rời ra. Rồi cô ấy ghép những phần này lại để làm thành hình người tưởng tượng từ những người thật một cách thủ công. Toàn bộ quá trình chụp hình, in hình, cắt hình, ghép kết hợp lại, và chia sẻ những tấm hình này –- có thể cả đặt tên mới cho các hình người nữa, là một hoạt động giao lưu rất tốt và cần dùng nhiều ngôn ngữ giúp trẻ tập tư duy linh hoạt.

Nguồn: nuoicontuky

Rate this post

Bạn cũng có thể thích

Chat hỗ trợ
Chat ngay