Nguyên lý RDI

Bởi

Cũng như những liệu pháp đã được mô tả trong phần này, RDI-Can thiệp phát triển quan hệ là một hệ thống điều chỉnh hành vi thông qua những củng cố tích cực. Chương trình RDI-Can thiệp phát triển quan hệ được phát triển bởi bác sĩ Steven Gutstein. Đây là một phương pháp điều trị dựa vào bố mẹ, áp dụng trí tuệ năng động. Mục đích của RDI-Can thiệp phát triển quan hệ là cải thiện chất lượng cuộc sống lâu dài cho người tự kỷ bằng cách giúp họ cải thiện các kĩ năng xã hội, thích nghi và nhận thức về bản thân

Link download tài liệu

DOWNLOAD TÀI LIỆU

Nguồn: tranvancong

Người dịch: Mẹ Châu Giang

Rate this post

Bạn cũng có thể thích

Chat hỗ trợ
Chat ngay