Peers Training – Phương pháp phát triển kỹ năng xã hội cho trẻ tự kỷ thông qua các bạn của trẻ (Phần II)

Bởi

Một số hình thức của phương pháp Can thiệp thông qua bạn cùng lứa

Chơi theo nhóm: Một người lớn, có kinh nghiệm sẽ hướng dẫn một nhóm trẻ thường và trẻ tự kỷ tham gia các hoạt động được thiết kế để khuyến khích sự tương tác giữa các trẻ. Vai trò của người lớn là thiết lập cấu trúc ổn định cho mỗi hoạt động, hướng dẫn nhóm trẻ thường ở từng hoạt động chơi, và khuyến khích trẻ tự kỷ tham gia vào các hoạt động một cách liên tục bằng những gợi ý mà trẻ đã quen thuộc. Vai trò này có thể thay đổi linh hoạt, ví dụ việc hướng dẫn cho nhóm trẻ thường có thể thực hiện trước khi hoạt động chơi bắt đầu.

Bạn cùng tiến: Đây là cách tiếp cận chú trọng vào cá nhân hơn, với mỗi trẻ tự kỷ được ghép đôi với một “người bạn cùng tiến” (trẻ phát triển thường) trong lớp. Người bạn này sẽ được hướng dẫn cách để ý tới bạn mình, cách nói chuyện, chơi cùng, và luôn ở bên bạn. Phương pháp này tạo ra những cơ hội tương tác một cách tự nhiên giữa trẻ tự kỷ và các bạn trong lớp, thông qua đó giúp trẻ hiểu về các hành vi và kỹ năng xã hội.

Ngoài ra, giáo viên cũng có thể hướng dẫn các kỹ năng tương tác và giao tiếp trên quy mô lớp học, với mục đích khuyến khích tất cả các học sinh trong lớp cùng giúp đỡ các bạn có tự kỷ. Lựa chọn này sẽ phù hợp với những lớp học mà giáo viên không có nhiều sự hỗ trợ từ bên ngoài, nhưng vẫn muốn khuyến khích sự hòa nhập của trẻ tự kỷ với cả lớp.

Một số lưu ý khi xây dựng các chương trình sinh hoạt theo phương pháp Hướng dẫn bạn cùng lứa

1.  Phân chia nhóm: xác định một nhóm trẻ tự kỷ và một nhóm các bạn của trẻ (trẻ phát triển thường, có thể là bạn ở gần nhà hoặc bạn cùng lớp – sau đây gọi tắt là Nhóm Bạn). Độ tuổi và kỹ năng của trẻ trong mỗi nhóm nên tương đồng với nhau. Một số yếu tố khác để cân nhắc là:

  • Trẻ có kỹ năng xã hội, kỹ năng giao tiếp và kỹ năng chơi tốt
  • Trẻ đã từng có tương tác tốt với các bạn tự kỷ thông qua những lần tiếp xúc trước
  • Trẻ được phần lớn các bạn trong lớp yêu mến.
  • Trẻ có thể làm theo hướng dẫn của thầy cô và người lớn
  • Trẻ có thể tham gia các hoạt động chơi một cách thường xuyên và ít nhất 10 phút mỗi lần
  • Trẻ sẵn sàng tham gia vào chương trình.Để khuyến khích trẻ tham gia, các hoạt động trong mỗi buổi sinh hoạt nên dựa trên sở thích và sự hứng thú của trẻ ở cả hai nhóm.

2.  Hướng dẫn Nhóm Bạn của trẻ các cách để tương tác với một người bạn tự kỷ, bao gồm: thu hút sự chú ý của bạn, chia sẻ với bạn, đề nghị giúp đỡ bạn và thể hiện các tình cảm với bạn. Làm mẫu cho cả 2 nhóm trẻ những kỹ năng chơi phù hợp và giúp trẻ tổ chức, sắp xếp các trò chơi

3.  Sau mỗi buổi hướng dẫn, thiết kế một hoạt động chơi phù hợp để Nhóm Bạn thực hành tương tác với trẻ tự kỷ

4.  Người hướng dẫn của mỗi nhóm nên dùng các gợi ý và nhận xét trong các giờ sinh hoạt để khuyến khích sự tương tác giữa các nhóm trẻ.

5.  Hướng dẫn và khuyến khích Nhóm Bạn áp dụng các kỹ năng tương tác trong nhiều môi trường khác nhau và với nhiều bạn khác nhau, để đảm bảo tất cả trẻ trong  nhóm này đều có thể sử dụng các kỹ năng trên thuần thục.

Can thiệp thông qua bạn cùng lứa là một phương pháp đã được kiểm chứng. Nhiều nghiên cứu khác nhau đã chỉ ra những kết quả khả quan cho thấy phương pháp này có tác động tích cực tới trẻ tự kỷ. Điều này không có nghĩa là phương pháp trên sẽ phù hợp với mọi trẻ ở trong mọi trường hợp. Tuy nhiên, Hướng dẫn bạn cùng lứa trên thực tế là một trong những phương pháp đã được nghiên cứu nhiều nhất, và điều đặc biệt về phương pháp này là nó cho thấy nhiều lợi ích của việc tạo điều kiện cho trẻ tự kỷ được học hòa nhập.

Xem thêm phần trước : Peers Training – Phương pháp phát triển kỹ năng xã hôi cho trẻ tự kỷ thông qua các bạn của trẻ (Phần I)

Nhóm Dịch CLB RUBIC

Tổng hợp và dịch từ:  A Parent’s Guide to Evidence-Based Practice and Autism

Rate this post

Bạn cũng có thể thích

Chat hỗ trợ
Chat ngay