SÁCH BÀI TẬP “ĐIỀU HÒA CẢM GIÁC”

Bởi

Chiến lược thực hành và Các hoạt động vận động cảm giác
sử dụng trong lớp học
Tác giả: Michael C. Abraham

“BÀI TẬP ĐIỀU HOÀ CẢM GIÁC” – SENSORY INTEGRATION WORKBOOK
…………………………………………..………………………………………………….
NỘI DUNG

Diễn tả về rối loạn điều hòa cảm giác
Điều hòa cảm giác là gì?
Những kỹ năng điều hòa vận động cảm giác quan trọng

Link download tài liệu

DOWNLOAD TÀI LIỆU

Nguồn: tranvancong

Rate this post

Bạn cũng có thể thích

Chat hỗ trợ
Chat ngay