100 bài tập đếm và thực hiện Phép so sánh (phạm vi 10)

Giá bán: Liên hệ

Tác giá: Daytretainha.com

Loại giấy: Giấy thường A4 | Giấy thường A5 | Ép Plastic

Tư vấn trên Zalo: 098 472 23 78

Các dạng bài tập trong bộ bài tập này sẽ gồm:

          + Tập tô số từ 1 đến 10 có chấm giảm dần

          + Thực hiện phép tách gộp số phạm vi 10

          + Làm quen và tập tô dấu > = <

          + Đếm vật và thực hiện phép so sánh

          + Các dạng bài tập so sánh…

Chat hỗ trợ
Chat ngay