100 bài tập tập tô chữ cái

Giá bán: Liên hệ

Tác giá: Daytretainha.com

Loại giấy: Giấy thường A4 | Giấy thường A5 | Ép Plastic

Tư vấn trên Zalo: 098 472 23 78

Nội dung trong bộ bài tập này sẽ gồm:

          + Có phần ôn nét cơ bản trước các nhóm chữ

          + Tập tô 29 chữ đơn có chấm giảm dần

          + Tập tô 11 chữ ghép

Chat hỗ trợ
Chat ngay