Tuyển tập đếm vật và thực hiện phép tách gộp (phạm vi 10)

Giá bán: Liên hệ

Tác giá: Daytretainha.com

Loại giấy: Giấy thường A4 | Giấy thường A5 | Ép Plastic

Tư vấn trên Zalo: 098 472 23 78

Các dạng bài tập chuyên đề này sẽ giúp trẻ: 

+ Rèn luyện khả năng đếm vật

+ Rèn luyện khả năng nhận biết số tương ứng

+ Rèn luyện khả năng thực hiện phép tính tách gộp

Chat hỗ trợ
Chat ngay