ST058: Bản mềm sưu tầm: Đếm vật và thực hiện phép so sánh – Tập 3

Giá bán: Gói thành viên

Tác giá: Sưu tầm

Số trang: 18

Loại sản phẩm: pdf (bản mềm)

Tư vấn trên Zalo: 098 472 23 78

Dạng bài tập chuyên đề này sẽ giúp trẻ:

+ Rèn luyện khả năng đếm vật

+ Nhận biết dấu lớn hơn, nhỏ hơn và bằng nhau

+ Rèn luyện khả năng so sánh

Rate this post
Chat hỗ trợ
Chat ngay