TEACCH Đào tạo & Giáo dục trẻ tự kỷ và trẻ khuyết tật về giao tiếp là gì?

Bởi

TEACCH-Đào tạo & Giáo dục trẻ tự kỷ và trẻ khuyết tật về giao tiếp là một chương trình giáo dục đặc biệt, được phát triển bởi Tiến sĩ Eric Schopler và các đồng nghiệp của ông ở trường Đại học Bắc Carolina vào đầu những năm 1970. Cách tiếp cận can thiệp TEACCH được gọi là “giảng dạy theo cấu trúc” (Structured Teaching). Giảng dạy theo cấu trúc dựa trên cái mà TEACCH gọi là “văn hóa tự kỷ”. Văn hóa tự kỷ nói đến thế mạnh và những khó khăn tương đối thường thấy ở người tự kỷ liên quan đến lối học của họ. Giảng dạy theo cấu trúc được thiết kế để khai thác những thế mạnh tương đối và thiên hướng trội về xử lí thông tin bằng đường trực quan, đồng thời cũng tính đến những khó khăn đã được công nhận. Trẻ tự kỷ được đánh giá để tìm ra những kĩ năng trẻ đang manh nha, và tập trung vào nâng cao những kĩ năng này. Trong giảng dạy theo cấu trúc, mỗi học sinh có một kế hoạch cá nhân hóa riêng. Kế hoạch này tạo ra một môi trường có cấu trúc rất chặt chẽ giúp học sinh tự tìm đường làm các hoạt động. Cơ sở vật chất và môi trường tiếp xúc được sắp đặt có sử dụng những hỗ trợ trực quan, để trẻ có thể dễ dàng đoán trước và hiểu được các hoạt động hàng ngày và nhờ đó, có hồi đáp phù hợp. Những hỗ trợ trực quan cũng được dùng để giúp học viên thấy các nhiệm vụ cần làm dễ hiểu hơn.

Chương trình TEACCH-Đào tạo & Giáo dục trẻ tự kỷ và trẻ khuyết tật về giao tiếp trông như thế nào?

Chương trình TEACCH-Đào tạo & Giáo dục trẻ tự kỷ và trẻ khuyết tật về giao tiếp thường được tiến hành trong lớp học. Có cả chương trình TEACCH-Đào tạo & Giáo dục trẻ tự kỷ và trẻ khuyết tật về giao tiếp tại nhà, và đôi khi nó được kết hợp với chương trình TEACCH tại trường. Phụ huynh làm việc cùng các chuyên gia như một đồng trị liệu viên cho con để những kĩ thuật của TEACCH vẫn có thể duy trì tại nhà.

Nguồn: nuoicontuky

Rate this post

Bạn cũng có thể thích

Chat hỗ trợ
Chat ngay