Cách chơi: Bé hãy tìm những con vật có trong hình, nháy vào chúng. Bé hãy đọc tên con vật đó và hãy xem cách di chuyển của chúng nhé

Chat hỗ trợ
Chat ngay