Trò chơi: Ai giữ nhiệm vụ gì?

Bởi

Có ít nhất hai vai trò trong mọi hoạt động tương tác xã hội
Cũng như mọi tương tác xã hội, khi chơi, mỗi người chơi luôn có những vai trò riêng. Trong trò chơi giả vờ không theo khuôn mẫu, trẻ có thể đảm nhiệm vai trò dẫn dắt tạo ra kịch bản đóng giả vờ nào đó trong chốc lát, và nói những điều như Cậu sẽ là…

Dạy trẻ cách làm Người nghe và Người nói
Có hai vai trò cho từng trò chơi ở phần này. Đó là vai trò Người nói và vai trò Người nghe.

Người nói đưa ra lời chỉ dẫn và Người nghe làm theo những lời chỉ dẫn đó. Sau khi con bạn xem đoạn phim ngắn giống đoạn phim về Trò đánh trống cùng nhau dưới đây, con có thể muốn trở thành Người nói. Trong mọi trò chơi, khi nào có thể, hãy giúp con bạn học cách đảm nhận vai trò làm theo lời chỉ dẫn và đưa ra lời chỉ dẫn.

Đoạn phim ngắn về trò chơi Tàu hoả trái cây cho ta thấy rất dễ tạo ra một trò chơi mà trong đó một người là Người nói và người kia là Người nghe.

Nguồn: Nuoicontuky
Rate this post

Bạn cũng có thể thích

Chat hỗ trợ
Chat ngay