Cách chơi: Bé học Tiếng Anh tự nhiên bằng cách chơi đùa với chung. Bằng cách chọn hình ảnh yêu thích, bé sẽ tự xây dựng câu chuyện của riêng mình và học được từ Tiếng Anh đó.