Cách chơi: Bé vừa mua 1 món quà thật đẹp cho em gái. Nhưng con đường về nhà cần vượt qua những chướng ngại vật, bé hãy vẽ ra con đường hợp lý nhất để đi nhé.