Cách chơi: Elmo có rất nhiều bạn ở lớp. Hãy cùng bạn ý kết bạn và cùng chơi trò chơi với các bạn khác ở trong lớp nhé.

Rate this post
Chat hỗ trợ
Chat ngay